Victoria Komplexbud

  • Cel
  • Galeria
  • Wpływ treningów
  • Inicjatywa
  • Historia i osiągnięcia

Poprzez zakup mieszkania i korzystania z naszych usług wspierasz młodych ludzi z Katolickiego Międzyszkolnego Klubu Szachowego „Victoria Komplexbud” w Kielcach.

Firma „KOMPLEXBUD” Łukasz Heinich jest Generalnym Sponsorem Katolickiego Międzyszkolnego Klubu Szachowego „Victoria Komplexbud” w Kielcach.

Celem Międzyszkolnego Klubu Szachowego VICTORIA KOMPLEXBUD w Kielcach jest prowadzenie wśród zrzeszonych członków prawidłowej i wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dyscypliny szachy, ze szczególnym uwzględnieniem wartości chrześcijańskich w uprawianej dyscyplinie sportu. Organizowanie pozalekcyjnego życia dzieci i młodzieży w sposób umożliwiający uprawianie sportu oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez angażowanie dzieci, młodzieży i rodziców do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

http://www.victoria-kielce.org/

http://www.victoria-kielce.org/

WPŁYW TRENINGÓW SZACHOWYCH NA ROZWÓJ PSYCHICZNY I INTELEKTUALNY DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PŁASZCZYZNACH:

Rozwój zainteresowań – dzieci poznają nową dyscyplinę, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie, łączące poszczególne elementy w logiczną całość.

Aktywność twórcza – specyfika gry w szachy wyklucza odtwórcze traktowanie tego zagadnienia. Dziecko samo kreuje wydarzenia na szachownicy i ponosi odpowiedzialność swoich decyzji w postaci wyniku rozgrywki.

Rozwijanie pamięci i uwagi – główną umiejętnością w szachach jest zdolność zreasumowania każdej pozycji w sposób dynamiczny, w kategoriach najważniejszych jej elementów.

Myślenie logiczno – wyobrażeniowe – ludzie często myślą za pomocą wyobrażeń, które są obrazami psychicznymi rzeczywistych doznań zmysłowych. Gra szachowa ten rodzaj myślenia rozwija najpełniej. Dla dziecka szachownica często przeradza się w pole bitwy, a figury szachowe stają się baśniowymi rycerzami. Taki rodzaj myślenia logiczno – wyobrażeniowego wyzwala wśród dzieci chęć do nauki i zdrowej rywalizacji z innymi zawodnikami.

Rozwój pozytywnych sfer osobowości – szachy wykształcają poczucie obiektywizmu, uznawanie prawd innych ludzi. Uczą tolerancji i reakcji na niepowodzenia.

Konsekwencja i wytrwałość w działaniu– dzieci mające styczność z szachami inaczej podchodzą do porażek, z reguły ponownie starają się rozwiązać problem będący przyczyną niepowodzenia i czynią to do skutku. Ich rówieśnicy (nie grający w szachy) zazwyczaj rezygnują z wykonania zadania, lub obniżają skalę trudności.

Aspekty wychowawcze – można rozpatrywać je w kategoriach nagrody i kary. Nagrodą dla młodego człowieka jest zwycięstwo osiągnięte dzięki sile własnego umysłu. Karą jest przegrana, lecz w świetle dotychczasowych rozważań, mobilizująca dziecko do analizy przyczyn porażki i dalszej pracy. Wynik partii szachowej jest zatem? nagrodą lub karą i to do tego wymierzoną natychmiast i adekwatnie do czynu. Czy zatem przegrana może być nagrodą i powodem do dumy? Tak! Jeśli młody szachista przegrywa z arcymistrzem. Sama możliwość zmierzenia się ze sławnym człowiekiem jest nagrodą! Szachy powodują również kreatywne ujście energii u dzieci nadpobudliwych.

Aspekty edukacyjne – już po krótkim okresie od rozpoczęcia nauki gry w szachy można u dzieci zauważyć wzrost zainteresowania nauką innych przedmiotów, poprawę koncentracji na lekcjach, szybsze i łatwiejsze przyswajanie wiedzy oraz „uporządkowanie” emocjonalne młodych szachistów.

Opracowano na podstawie: ”Program nauki gry w szachy w nauczaniu początkowym” Waldemar Gałażewski, Andrzej Modzelan.

http://www.victoria-kielce.org/

INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ KLUB „VICTORIA KOMPLEXBUD” W REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH:

– organizowanie pozalekcyjnego czasu wolnego dzieci i młodzieży w sposób umożliwiający uprawianie sportu szachowego (nauka gry w szachy, treningi indywidualne i w zespołach 2-3 osobowych, turnieje szachowe, obozy i zgrupowania sportowe w czasie wakacji i ferii zimowych), nauka gry w szachy jest prowadzona przez instruktorów klubowych w kieleckich szkołach. Instruktorzy klubu w 2011 roku prowadzili naukę gry w szachy w 3 szkołach powiatu jędrzejowskiego i włoszczowskiego. Ten rok był rekordowy pod względem ilości adeptów „Królewskiej Gry” – było ich łącznie ponad 280 dzieci.

– popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci i młodzieży kieleckich szkół poprzez organizację i prowadzenie rozgrywek „Szkolnej Ligii Szachowej”. Każdorazowo bierze udział ponad 200 dzieci. W październiku 2014 rusza kolejna XI Edycja tych rozgrywek.

– popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci i młodzieży zrzeszonej w szkołach i klubach katolickich w Polsce poprzez organizację i prowadzenie Mistrzostw Polski Szkół i Klubów Katolickich w Szachach. W ciągu V Edycji tych Mistrzostw każdorazowo brało w nich udział około 100 zawodników z całej Polski.

– integracja dzieci i młodzieży zrzeszonej w klubie z innymi ośrodkami szachowymi w Polsce i w Europie poprzez udział w międzynarodowych festiwalach szachowych w Polsce, Czechach, Niemczech, Rosji, Słowacji i na Ukrainie.

– prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży przy współpracy z władzami samorządowymi,

– kształtowanie w czasie zajęć i zawodów pozytywnych cech charakteru i osobowości oraz zasad „Fair Play”,

– współpraca ze Świętokrzyskim Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego w celu kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych poprzez prowadzenie tematycznych turniejów szachowych z prelekcjami historycznymi.

http://www.victoria-kielce.org/

Klub powstał we wrześniu 2005 roku przy Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej
im. Św. Stanisława Kostki.

 

Od początku istnienia Jest prowadzony przez 5-cio osobowy zarząd pracujący obecnie
w składzie:

Leszek Jarosz – prezes,

Ks. Jacek Kopeć – wice prezes,

Maria Gąsior – sekretarz,

Julita Jarosz – skarbnik,

Beata Pytel – członek zarządu.

 

Od października 2008 roku działalność klubu zaczął wspierać Pan Łukasz Heinich właściciel Firmy „KOMPLEXBUD” z Kielc, umożliwiając szkolenie szachowe dzieci skutkujące osiąganiem coraz lepszych wyników sportowych. Dzięki Firmie „KOMPLEXBUD” klub wszedł na drogę wiodącą do doskonałych wyników sportowych i systematycznie zdybywał dominującą pozycję w województwie świętokrzyskim.

Na wyniki sportowe ma wpływ wiele czynników: podstawowa nauka dzieci gry w szachy, szkolenie indywidualne, udział w turniejach kontrolnych, starty w eliminacjach do Mistrzostw Polski, udział w Mistrzostwach Polski.

Medale Mistrzostw Polski dają prawo do startu w Mistrzostwach Europy i Świata.

Dzięki hojności Firmy „KOMPLEXBUD” zawodnicy klubu „VICTORIA” mogą sięgać po najwyższe trofea sportowe nie tylko w kraju lecz również na arenie międzynarodowej.

Od 2011 roku klub posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

W klubie jest zarejestrowanych 95 zawodników – seniorów, juniorów i młodzików.

Po 2,5 letniej działalności w lipcu 2008 roku klub po raz pierwszy uzyskał prawo startu
w Drużynowych Mistrzostwach Polski – II Lidze Juniorów. Od tej daty zaczyna się dynamiczny rozwój klubu. Od 2010 roku klub systematycznie zdobywa tytuły drużynowych
i indywidualnych Mistrzów Województwa.

 

W 2011 rokuzawodniczka klubu Joanna Byrka wywalczyła pierwszy w krótkiej historii klubu brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach Klasycznych. Kolejne lata to kolejne medale Mistrzostw Polski:

Rok 2012– Aleksander Kaczmarek 3 medale Mistrzostw Polski – 2 medale złote i 1 medal srebrny. Medale Mistrzostw Polski skutkowały prawem gry wMistrzostwach Świata Juniorów w Mariborze na Słowenii. Klub reprezentowało 2 zawodników: Ewa Harazińska (18 miejsce) i Aleksander Kaczmarek (32 miejsce).

Rok 2013– 7 medali Mistrzostw Polski (3 złote, 2 srebrne i 2 brązowe) zdobyte przez Ewę i Magdę Harazińskie i Aleksandra Kaczmarka. W tym roku drużyna klubu osiągnęła spektakularny sukces w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów awansując do I Ligii grając niepełnym składem drużyny. Kolejne starty zawodników klubu na Mistrzostwach Europy Juniorów w Budvie w Czarnogórze to kolejne doskonałe wyniki sportowe: Magdalena Harazińska (5 miejsce z taką samą ilością punktów co srebrna medalistka), Ewa Harazińska (9 miejsce), Aleksander Kaczmarek (26 miejsce).

W tym samym roku w grudniu Ewa i Magda startowały w Mistrzostwach Świata w Emiratach Arabskich. Ewa w grupie dziewcząt do lat 16 wywalczyła znakomite 5 miejsce!

Rok 2014 owocuje kolejnymi medalami Mistrzostw Polski Juniorów: złoty i srebrny Ewy Harazińskiej, brązowy Weroniki Posuniak i Aleksandra Kaczmarka. Drużyna zaliczyła znakomity start w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów – I Lidze zajmując IV miejsce! To najlepszy wynik w historii świętokrzyskich szachów! W Mistrzostwach Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych we Wrocławiu zawodnicy klubu oprócz medali zajmowali wysoko punktowane miejsca plasując się tuż za podium. Dzięki nim w generalnej klasyfikacji klubowej Klub „VICTORIA” wywalczył III miejsce w Polsce. Po raz pierwszy świętokrzyski klub w tej klasyfikacji stanął na podium!

 

Sięganie po najwyższe laury sportowe wymaga nie tylko systematycznego i intensywnego treningu, wielu godzin spędzanych nad szachownicą przy analizach partii i rozwiązywaniem „łamigłówek szachowych” lecz również na konfrontacji z przeciwnikami o wysokich umiejętnościach reprezentującymi różne style gry – to odpowiednio dobrane przez trenerów turnieje kontrolne. Taki system szkolenia gwarantuje najwyższy poziom wiedzy szachowej. Zawodnicy Klubu są prowadzeni przez najlepszych trenerów w Polsce i corocznie w cyklu przygotowań do Mistrzostw Polski biorą udział w prestiżowych turniejach w Polsce, Francji, Rosji, Niemczech, Czechach, na Słowacji i na Ukrainie uzyskując doskonałe wyniki, wygrywając klasyfikacje generalne w Niemczech i w Rosji, sławiąc Firmę „KOMPLEXBUD”, nasze miasto Kielce i klub, na arenie międzynarodowej.

Nie byłoby możliwe osiąganie takich rewelacyjnych wyników w tak krótkiej historii klubu gdyby nie praca „od podstaw” z dziećmi w kieleckich szkołach i przedszkolach.

Klub wspólnie z Zespołem Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej organizuje od 10 lat rozgrywki Szkolnej Ligii Szachowej w której co rok bierze udział ponad 200 dzieci
z kieleckich szkół. To kielecka „kopalnia talentów szachowych”.

 

Klub wspólnie ze Szkołą przez 5 lat organizował Mistrzostwa Polski Szkół i Klubów Katolickich pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Kazimierza Ryczana. Każdorazowo w szkole gościliśmy przez 3 dni ponad 100 uczniów i zawodników z całej Polski.

Sport szachowy jest dyscypliną lekceważoną przez media. Tu nikt nikogo nie fauluje, nie ma awantur na boiskach i „ustawek kiboli”. Mało medialne jest pokazanie 6-cio latka przy szachownicy grającego ze starszym panem a przecież to kuźnia polskiej inteligencji i przyszłych fachowców w różnych dziedzinach naszej gospodarki. To sport dla ludzi inteligentnych i zrównoważonych

 

Praca na rzecz dzieci i wyniki sportowe wymagają dużych nakładów finansowych. Dzięki finansowemu wsparciu Firmy „KOMPLEXBUD” klub może prowadzić swoją działalność.

Pan Łukasz Heinich – właściciel Firmy „KOMPLEXBUD” doskonale wie że szachiści są najinteligentniejszą grupą ludzi na świecie i warto inwestować w rozwój dzieci umożliwiając im zgłębianie tej dyscypliny sportu, dlatego zawsze możemy liczyć na jego pomoc w najtrudniejszych okresach. ZAWSZE POMAGA NASZYM DZIECIOM!

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PANIE ŁUKASZU!

 

Prezes KMKSzach „VICTORIA”

Leszek Jarosz

http://www.victoria-kielce.org/