2011 r.

"Wzgórze Tektonic" - Kielce, ul. Tektoniczna 37A.
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym dla samochodów ososobowych, z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, c.o, wentylacji mechanicznej i elektryczną
"Wzgórze Tektonic" - Kielce, ul. Tektoniczna 37A.
"Wzgórze Tektonic" - Kielce, ul. Tektoniczna 37A.
"Wzgórze Tektonic" - Kielce, ul. Tektoniczna 37A.
"Wzgórze Tektonic" - Kielce, ul. Tektoniczna 37A.
"Wzgórze Tektonic" - Kielce, ul. Tektoniczna 37A.
"Wzgórze Tektonic" - Kielce, ul. Tektoniczna 37A.
"Wzgórze Tektonic" - Kielce, ul. Tektoniczna 37A.
"Wzgórze Tektonic" - Kielce, ul. Tektoniczna 37A.
"Wzgórze Tektonic" - Kielce, ul. Tektoniczna 37A.
"Wzgórze Tektonic" - Kielce, ul. Tektoniczna 37A.
"Wzgórze Tektonic" - Kielce, ul. Tektoniczna 37A.
"Wzgórze Tektonic" - Kielce, ul. Tektoniczna 37A.
"Wzgórze Tektonic" - Kielce, ul. Tektoniczna 37A.
"Wzgórze Tektonic" - Kielce, ul. Tektoniczna 37A.
Zrealizowane inwestycje w 2011 r.