2013 r.

"Widok Karczówka" - Kielce, ul. Permska.
"Widok Karczówka" - Kielce, ul. Permska. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z istalacjami wewnetrznymi oraz parkingiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą
"Widok Karczówka" - Kielce, ul. Permska.
"Widok Karczówka" - Kielce, ul. Permska.
"Widok Karczówka" - Kielce, ul. Permska.
"Widok Karczówka" - Kielce, ul. Permska.
"Widok Karczówka" - Kielce, ul. Permska.
"Widok Karczówka" - Kielce, ul. Permska.
"Widok Karczówka" - Kielce, ul. Permska.
"Widok Karczówka" - Kielce, ul. Permska.
"Widok Karczówka" - Kielce, ul. Permska.
"Widok Karczówka" - Kielce, ul. Permska.
"Widok Karczówka" - Kielce, ul. Permska.
"Widok Karczówka" - Kielce, ul. Permska.
"Widok Karczówka" - Kielce, ul. Permska.
"Widok Karczówka" - Kielce, ul. Permska.
"Widok Karczówka" - Kielce, ul. Permska.
"Widok Karczówka" - Kielce, ul. Permska.
"Widok Karczówka" - Kielce, ul. Permska.
"Widok Karczówka" - Kielce, ul. Permska.
"Widok Karczówka" - Kielce, ul. Permska.
"Widok Karczówka" - Kielce, ul. Permska.
Zrealizowane inwestycje w 2013 r.