Rozpoczęta realizacja w 2012 r. i zakończona 2013 r.

Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim
Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim
Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim
Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim
Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim
Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim
Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim
Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim
Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim
Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim
Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim
Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim
Zrealizowane inwestycje w 2012 r.