2006 r.

Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Kielcach ul.Górników Staszicowskich
Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Kielcach ul.Górników Staszicowskich
Zrealizowane inwestycje w 2006 r.