2006 r.

Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 26 w Kielcach ul.Dygasińskiego
Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 26 w Kielcach ul.Dygasińskiego
Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 26 w Kielcach ul.Dygasińskiego
Zrealizowane inwestycje w 2006 r.