2006 r.

Termomodernizacja, remont i modernizacja pawilonów mieszkalnych nr 5,6 i 7 w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku
Termomodernizacja, remont i modernizacja pawilonów mieszkalnych nr 5,6 i 7 w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku
Zrealizowane inwestycje w 2006 r.