2018 r.

Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny - budynek Szkoły Podstawowej w Polichnie
Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny - budynek Szkoły Podstawowej w Polichnie