2016 r.

Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Termomodernizacja obiektu strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej (Powiatowej) PSP w Kielcach, Starachowicach i Końskich”
Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Zrealizowane inwestycje w 2016 r.