2008 r.

Termomodernizacja i remont budynku ZDZ w Nowym Mieście
Termomodernizacja i remont budynku ZDZ w Nowym Mieście
Termomodernizacja i remont budynku ZDZ w Nowym Mieście
Zrealizowane inwestycje w 2008 r.