Rozpoczęta realizacja w 2018 r. i zakończona 2019 r.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilczycach.
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilczycach.
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilczycach.
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilczycach.
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilczycach.
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilczycach.
Zrealizowane inwestycje w 2018 r.