2013 r.

Termomodernizacja budynku Towarzystwa Salezjańskiego, budynek plebanii Parafii Św. Krzyża w Kielcach
Termomodernizacja budynku Towarzystwa Salezjańskiego, budynek plebanii Parafii Św. Krzyża w Kielcach
Termomodernizacja budynku Towarzystwa Salezjańskiego, budynek plebanii Parafii Św. Krzyża w Kielcach
Termomodernizacja budynku Towarzystwa Salezjańskiego, budynek plebanii Parafii Św. Krzyża w Kielcach
Zrealizowane inwestycje w 2013 r.