2005 r.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul.Naruszewicza 25 w Kielcach
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul.Naruszewicza 25 w Kielcach
Zrealizowane inwestycje w 2005 r.