2014 r.

Termomodernizacja budynku internaty Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu gm.
Termomodernizacja budynku internaty Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu gm. Chęciny wraz z dostosowaniem funkcji na potrzeby MOW-u i mieszkań socjalnych
Termomodernizacja budynku internaty Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu gm.
Termomodernizacja budynku internaty Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu gm.
Termomodernizacja budynku internaty Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu gm.
Zrealizowane inwestycje w 2014 r.