2010 r.

Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Strawczynie
Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Strawczynie
Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Strawczynie
Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Strawczynie
Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Strawczynie
Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Strawczynie
Zrealizowane inwestycje w 2010 r.