2013 r.

Remont kompleksowy budynku nr 4 Komendy Wojwódzkiej Policji w Kielcach