2005 r.

Remont elewacji budynku Komisariatu Policji w Chęcinach
Remont elewacji budynku Komisariatu Policji w Chęcinach
Zrealizowane inwestycje w 2005 r.