2011 r.

Remont byłej Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na Centrum Kształceniowo – integracyjne w Michniowie
Remont byłej Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na Centrum Kształceniowo – integracyjne w Michniowie
Remont byłej Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na Centrum Kształceniowo – integracyjne w Michniowie
Remont byłej Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na Centrum Kształceniowo – integracyjne w Michniowie
Remont byłej Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na Centrum Kształceniowo – integracyjne w Michniowie
Zrealizowane inwestycje w 2011 r.