2019 r.

Remont budynku Straży Pożarnej Sandomierska 81 w Kielcach
Remont budynku Straży Pożarnej Sandomierska 81 w Kielcach
Remont budynku Straży Pożarnej Sandomierska 81 w Kielcach
Remont budynku Straży Pożarnej Sandomierska 81 w Kielcach
Remont budynku Straży Pożarnej Sandomierska 81 w Kielcach
Zrealizowane inwestycje w 2019 r.