2005 r.

Remont budynku Posterunku Powiatowej Policji w Imielnie
Remont budynku Posterunku Powiatowej Policji w Imielnie
Zrealizowane inwestycje w 2005 r.