2011 r.

Przebudowa lokalu po wypożyczalni Video Max
Przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania lokalu po wypożyczalni Video Max, zlokalizowanego na parterze budynku biurowo - usługowo - hotelowego w Kielcach przy ul. Piotrkowskiej 12, na cele handlowo - usługowo - magazynowe (z mozliwościa wprowadzenia funkcji biurowej)