2011 r.

Przebudowa i rozbudowa budynku nr 95 w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51 – kryta strzelnica ćwiczebna
Przebudowa i rozbudowa budynku nr 95 w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51 – kryta strzelnica ćwiczebna
Przebudowa i rozbudowa budynku nr 95 w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51 – kryta strzelnica ćwiczebna
Przebudowa i rozbudowa budynku nr 95 w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51 – kryta strzelnica ćwiczebna
Przebudowa i rozbudowa budynku nr 95 w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51 – kryta strzelnica ćwiczebna
Przebudowa i rozbudowa budynku nr 95 w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51 – kryta strzelnica ćwiczebna
Przebudowa i rozbudowa budynku nr 95 w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51 – kryta strzelnica ćwiczebna
Przebudowa i rozbudowa budynku nr 95 w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51 – kryta strzelnica ćwiczebna
Zrealizowane inwestycje w 2011 r.