2014 r.

Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach