2005 r.

Przebudowa budynku internatu przy ul. Jagiellońskiej 26 na cele mieszkalne
Przebudowa budynku internatu przy ul. Jagiellońskiej 26 na cele mieszkalne
Przebudowa budynku internatu przy ul. Jagiellońskiej 26 na cele mieszkalne
Zrealizowane inwestycje w 2005 r.