Rozpoczęta realizacja w 2014 r. i zakończona 2016 r.

Poprawa budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12
Poprawa efektywności ekologicznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12
Poprawa budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12
Poprawa budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12
Poprawa budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12
Poprawa budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12
Poprawa budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12
Poprawa budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12
Poprawa budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12
Poprawa budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12
Zrealizowane inwestycje w 2014 r.