Rozpoczęta realizacja w 2007 r. i zakończona 2008 r.

Modernizacja obiektów Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach
Modernizacja obiektów Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach
Modernizacja obiektów Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach
Modernizacja obiektów Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach
Zrealizowane inwestycje w 2007 r.