Rozpoczęta realizacja w 2007 r. i zakończona 2008 r.

Modernizacja laboratorium Kryminalistycznego w Kielcach ul.Kopernika
Modernizacja laboratorium Kryminalistycznego w Kielcach ul.Kopernika
Modernizacja laboratorium Kryminalistycznego w Kielcach ul.Kopernika
Modernizacja laboratorium Kryminalistycznego w Kielcach ul.Kopernika
Zrealizowane inwestycje w 2007 r.