Rozpoczęta realizacja w 2014 r. i zakończona 2015 r.

Kompleksowe wykonanie budynku "Centrum Rehabilitacji i Sportu"
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.:Kompleksowe wykonanie budynku "Centrum Rehabilitacji i Sportu"
Kompleksowe wykonanie budynku "Centrum Rehabilitacji i Sportu"
Kompleksowe wykonanie budynku "Centrum Rehabilitacji i Sportu"
Kompleksowe wykonanie budynku "Centrum Rehabilitacji i Sportu"
Kompleksowe wykonanie budynku "Centrum Rehabilitacji i Sportu"
Kompleksowe wykonanie budynku "Centrum Rehabilitacji i Sportu"
Kompleksowe wykonanie budynku "Centrum Rehabilitacji i Sportu"
Kompleksowe wykonanie budynku "Centrum Rehabilitacji i Sportu"
Kompleksowe wykonanie budynku "Centrum Rehabilitacji i Sportu"
Kompleksowe wykonanie budynku "Centrum Rehabilitacji i Sportu"
Kompleksowe wykonanie budynku "Centrum Rehabilitacji i Sportu"
Kompleksowe wykonanie budynku "Centrum Rehabilitacji i Sportu"
Kompleksowe wykonanie budynku "Centrum Rehabilitacji i Sportu"
Kompleksowe wykonanie budynku "Centrum Rehabilitacji i Sportu"
Kompleksowe wykonanie budynku "Centrum Rehabilitacji i Sportu"
Kompleksowe wykonanie budynku "Centrum Rehabilitacji i Sportu"
Kompleksowe wykonanie budynku "Centrum Rehabilitacji i Sportu"
Kompleksowe wykonanie budynku "Centrum Rehabilitacji i Sportu"
Kompleksowe wykonanie budynku "Centrum Rehabilitacji i Sportu"
Kompleksowe wykonanie budynku "Centrum Rehabilitacji i Sportu"
Kompleksowe wykonanie budynku "Centrum Rehabilitacji i Sportu"
Zrealizowane inwestycje w 2014 r.