2010 r.

Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Królewcu
Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Królewcu
Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Królewcu
Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Królewcu
Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Królewcu
Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Królewcu
Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Królewcu
Zrealizowane inwestycje w 2010 r.