Rozpoczęta realizacja w 2017 r. i zakończona 2018 r.

Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 1 w Kozłowie
Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 1 w Kozłowie
Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 1 w Kozłowie
Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 1 w Kozłowie
Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 1 w Kozłowie
Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 1 w Kozłowie
Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 1 w Kozłowie
Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 1 w Kozłowie
Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 1 w Kozłowie
Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 1 w Kozłowie
Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 1 w Kozłowie
Zrealizowane inwestycje w 2017 r.