Rozpoczęta realizacja w 2008 r. i zakończona 2009 r.

Budowa I Komisariatu Policji w Kielcach
Budowa I Komisariatu Policji w Kielcach
Budowa I Komisariatu Policji w Kielcach
Zrealizowane inwestycje w 2008 r.