Rozpoczęta realizacja w 2016 r. i zakończona 2017 r.

Budowa budynku mieszkalnego "Zielony Bulwar Etap I"
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze, garażem podziemnym, niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi oraz wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, c.o., wentylacją, elektryczną i teletechniczną
Budowa budynku mieszkalnego "Zielony Bulwar Etap I"
Budowa budynku mieszkalnego "Zielony Bulwar Etap I"
Budowa budynku mieszkalnego "Zielony Bulwar Etap I"
Budowa budynku mieszkalnego "Zielony Bulwar Etap I"
Budowa budynku mieszkalnego "Zielony Bulwar Etap I"
Budowa budynku mieszkalnego "Zielony Bulwar Etap I"
Budowa budynku mieszkalnego "Zielony Bulwar Etap I"
Budowa budynku mieszkalnego "Zielony Bulwar Etap I"
Budowa budynku mieszkalnego "Zielony Bulwar Etap I"
Budowa budynku mieszkalnego "Zielony Bulwar Etap I"
Budowa budynku mieszkalnego "Zielony Bulwar Etap I"
Budowa budynku mieszkalnego "Zielony Bulwar Etap I"
Zrealizowane inwestycje w 2016 r.