Rozpoczęta realizacja w 2017 r. i zakończona 2018 r.

Budowa budynku mieszkalnego "Zielony Bulwar Etap II"
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze, garażem podziemnym, niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi oraz wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, c.o., wentylacją, elektryczną i teletechniczną
Budowa budynku mieszkalnego "Zielony Bulwar Etap II"
Budowa budynku mieszkalnego "Zielony Bulwar Etap II"
Budowa budynku mieszkalnego "Zielony Bulwar Etap II"
Budowa budynku mieszkalnego "Zielony Bulwar Etap II"
Budowa budynku mieszkalnego "Zielony Bulwar Etap II"
Budowa budynku mieszkalnego "Zielony Bulwar Etap II"
Budowa budynku mieszkalnego "Zielony Bulwar Etap II"
Zrealizowane inwestycje w 2017 r.