2006 r.

Adaptacja pomieszczeń na Aptekę Kielce ul.Warszawska 30
Adaptacja pomieszczeń na Aptekę Kielce ul.Warszawska 30
Zrealizowane inwestycje w 2006 r.