2009 r.

Adaptacja budynku Ośrodka Kształcenia Zawodowego na Biuro Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego
Adaptacja budynku Ośrodka Kształcenia Zawodowego na Biuro Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego
Adaptacja budynku Ośrodka Kształcenia Zawodowego na Biuro Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego
Adaptacja budynku Ośrodka Kształcenia Zawodowego na Biuro Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego
Zrealizowane inwestycje w 2009 r.